Kitap Bölümleri

1-) “Teror ve Terorizm: Kavramsal Bir Analiz, in (Ed. Ali Caglar), Teror ve Turkiye Ankara: Gazi Kitabevi, 2009, (Pb. Language: Turkish
2-) Letf-Wing Terrorism in Turkey”, in Social Dynamics of Global Terrorism and Prevention Policies, (eds. N. Cabuk Kaya & A. Erdemir), Washington: IOS Press, 2008
3-) “Religion Based Terrorism in Turkey”, in Anti-Terrorist Strategies: Comparing the Experiences of the U.S., Great Britain, France, Turkey, and Russia
(eds. By Robert W. Orttung and Andrey Makarychev), Washington: IOS Press, 2006 -

4-) “Policing Problems in Turkey: Processes, Issues and the Future”, in Police Corruption: Paradigms, Models and Concepts – Challenges for Developing Countries
(eds. S. Einstein and M. Amir), Huntsville: OICJ, pp.399-432. 2003 -

5-) Bilim ve Yontem (Science and Methodology)
(eds. Durmus Ali Arslan ve Mustafa Caglayandereli), Istanbul: Paradigma Akademi, Eylul 2017, pp.17-44. (Pb. Lng: Turkish) -

6-) “Guc: Sert Guc, Yumusak Guc ve Akilli Guc”, iç. Guvenlik Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: Kamu Guvenligi Mustesarligi, 2015
7-) “Guvenlik Kavramı” iç. Guvenlik Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: Kamu Guvenligi Mustesarligi, 2015
8-) "Çatisma / Uzlaşmzlık Çözümü” iç. Guvenlik Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: Kamu Guvenligi Mustesarligi, 2015
9-) "Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapisal Bir Analiz" (Abdulkadir Onay ile birlikte),
(eds. B. D. Seker, I. Sirkeci ve M.M. Yucesahin), Londra: Transnational Press London, pp. 39 - 76, 2015 -

10-) "Introduction", (2015 - with I. Sirkeci & D. Seker), in Turkish Migration, Identity and Integration, (2015) , London: Transnational Press London
11-) “Uluslararası Misyonlarda Kolluk Hizmetleri Uygulaması: Kosova Örneği” ic. Cihat Ozonder’e Armagan, (ed. Nevin Güngör) Ankara: Hacettepe Universitesi Yayinlari, 2010
2010 -

12-) Sosyal Medya ve Güvenlik Politikalari
13-) “Turkiye’de Teror: Genel Bir Değerlendirme, iç. (Ed. Ali Caglar), Teror ve Turkiye, Ankara: Gazi Kitabevi, 2009, (Pb. Language: Turkish)
14-) “Turk Polisinde Sosyallesme ve Polis Kulturu”, iç Turkiye’de Suc ve Polislik I, (Eds. by Ibrahim Cerrah and Emin Semiz), Ankara: Guner Matbaacilik, 2001, pp.115-143
15-) “Yeni Bir Gocmen Turu: Turk Universitelerinde Yabancı Uyruklu Ogrenci Olmak”, Toplum ve Goc, Ankara: Sosyoloji Dernegi Yayınları, 1997, s.152-162
16-) Terrorism and Terror Organizations in Turkey: An Overall Evaluation
17-) Medya ve Siyaset (Media and Politics)
ic. Dunyada ve Turkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temelleri (eds. Durmus Ali Arslan ve Mustafa Caglayandereli), (with Taylan Can Doganay), Istanbul: Paradigma Akademi, Eylul 2017, pp.213-250. (Pb. Language: Turkish) -

18-) Sosyoloji - Toplumbilim
SOSYOLOJİ, (Ed. D. Ali Arslan ve Gülten Arslan), Çanakkale: Paradigma Akademi. -

19-) Politik Kavram Olarak Güç, Sert Güç, Yumuşak Güç ve Akıllı Güç
20-) “Turkiye Kökenli Göcmenlerin Sorunlari: Almanya, Isvicre ve Fransa Örnegi, iç. Iltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika
(eds. Ozlen Celebi, Saime Ozcurumez, Sirin Turkay), Ankara: BMMYK (UNHCR) Yayınları, 2011 -

21-) “Mesakkatli Bir Yolculuk: Polisligin Dunu, Bugunu ve Yarini
iç. Günümüz Türk Polisi:Cumhuriyetimizin 80. Yilinda Polisin Dunu, Bugunu ve Yarini, Ankara: T.C. Icisleri Bakanligi EGM Egitim Dairesi Baskanligi, 2004 - 2018