“Turk Polisinde Sosyallesme ve Polis Kulturu”, iç Turkiye’de Suc ve Polislik I, (Eds. by Ibrahim Cerrah and Emin Semiz), Ankara: Guner Matbaacilik, 2001, pp.115-143