“Uluslararası Misyonlarda Kolluk Hizmetleri Uygulaması: Kosova Örneği” ic. Cihat Ozonder’e Armagan, (ed. Nevin Güngör) Ankara: Hacettepe Universitesi Yayinlari, 2010