Kabile Toplumunun Toplumsal, Ekonomik ve Yonetimsel Yapisi