Doğu ve Güneydoğu İlleri Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Sorunları Araştırması Raporları